Yazılı Sınav Takvimi
Önyükleme

Evrensel Bilgi

Sayın Velilerimizin, Öğretmenlerimizin ve Öğrencilerimizin Bilgisine; 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı yazılı tarihleri açıklanmıştır.


FEN LİSESİ VE KOLEJ YAZILI SINAV TARİHLERİ

(Güncelleniyor....)

 FEN LİSESİ 9.SINIFLAR 

 KOLEJ 9.SINIFLAR 

 FEN LİSESİ 10.SINIFLAR 

 KOLEJ 10.SINIFLAR 

 FEN LİSESİ 11.SINIFLAR 

 KOLEJ 11.SINIFLAR 

 FEN LİSESİ 12.SINIFLAR 

 KOLEJ 12.SINIFLAR 

 


ORTAOKUL YAZILI SINAV TARİHLERİ (Yeni)

NOT İŞLEMLERİ VE YAZILI SINAVLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

1- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminde öğrencilere her bir dersten sadece bir sınav yapılacaktır.

2- Sınavlar her bir sınav için  bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır. Öğrenciler eğitim - öğretim yılı başından itibaren sınav tarihine kadar gerek yüz yüze gerekse çevrim içi eğitimde işlenen konuların tamamından sorumlu olacak. Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecektir.

3- Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır. Bu durumda olan öğrencinin velisi durumla ilgili okul yönetimini 28.12.2020 tarihine kadar bilgilendirmesi gerekmektedir.

4- Ölçme ve değerlendirme uygulamaları; sınıf mevcudu fiziki mesafeyi koruyacak şekilde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda sınavlar, boş olan dersliklerde grupların eş zamanlı olarak sınıf/alan zümre öğretmenlerinin işbirliğiyle sınava girebileceği şekilde planlanacaktır.

5- Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacaktır. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacaktır.

6- Haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2 (iki), haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 (üç) defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir.

7-  2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin; her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecektir.

8- 22 Ocak 2021tarihinden itibaren karne dağıtımı okul müdürlüğünce, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

                             

MEHMET ARLI

OKUL MÜDÜRÜ

21.12.2020

Etiketler: evrensel kolej, sınav takvimi, yazılı tarihleri, yazılı takvimi