CAMBRIDGE ASSESSMENT SINAVLARINA KATILIM DUYURUSU
Önyükleme

Evrensel Kolej Duyuru Detay

ÖZEL EVRENSEL OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayın Velimiz,

Yabancı dil öğreniminin çocuklarımızın global bir dünyaya açılması için önemli gereksinim olduğu gerçeğini büyük flozof Wittgenstein “Dilimin sınırları dünyamın sınırları” diyerek ifade etmiştir. Yabancı dil öğrenimi kendi kültürünü dünya kültürleriyle beraber özümseyen çocuğumuzun bakış açısını geliştirip  zenginleştirir.Dil öğrenme sürecini eğlenceli ve yaratıcı bir hale getirmek ise modern yöntem, teknik ve yaklaşımlarla mümkündür.Bu süreçte dünya standartlarına uygun ve uluslar arası geçerliliği olan ölçme değerlendirme metotlarıyla doğru bir yol izlemek gerekir.

Biz de öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla tespit edilmesi için Cambridge Assessment Sınavlarına katılımını teşvik ediyoruz.

Cambridge Assessment sınavları ile ilgili aklınıza gelebilecek sorular ve cevaplar aşağıdadır.

Cambridge Assessment English Sınavları Nedir, Ne zaman yapılır?

 • Uluslararası geçerliliği olan ve 130 farklı ülkede 2700 merkez tarafından uygulanan, 5.5 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavlardır.
 • Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslar arası geçerlilği olan Cambridge üniversitesi tarafından 1858 yılından beri yani 161 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir.
 • Tüm sınavlar, dil yeteneğinin tanımlanmasında kullanılan uluslararası standart olan Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde ( CEFR ) uygundur. Bu sınavlar farklı ulus ve dillerden gelen öğrencilere adil olacak şekilde tasarlanmış olup özel bir araştırma programıyla desteklenmektedir.
 • Özel Evrensel Okulları da Sınav merkezi olarak bu sınavı ilgili kurum aracılığıyla her yıl akademik eğitim öğretim yılı sonlarına doğru uygulanmaktadır.

Cambridge Sınavlarına kimler niçin katılmaktadır?

Dünya çapında 20000 den fazla üniversite, işveren, bakanlık ve diğer organizasyonlar adayların İngilizce yeterliliklerinin kanıtı olarak Cambridge Assesment English sertifikalarını kabul etmektedir. Bu sertifikalardan birini alan öğrenci, dünyanın herhangi bir eğitim kurumunda veya mesleki alanlarda İngilizce seviyelerini belgeliyebilmektedir.

Cambridge Young Learners Sınavları’na giriş kriterleri nelerdir?

Özel Evrensel Okullarında eğitim gören öğrenciler, aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.

Young Lerners Sınavları (Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers ) sınavları)

Cambridge assessment 7-12 yaş grubuna sunduğu Young Learners ( Pre A1 Starters,A1 Movers ,A2 Flyers ) sınavları öğrencilerimizi öğrenmeye teşvik edecek eğlenceli,ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden, etkinliklerle zenginleştirilmiş sınavlardır.

 • 4.Sınıf :Starters
 • 5.Sınıf:Movers
 • 6.Sınıf Flyers

KET-PET-FCE-CAE Sınavlarına giriş kriterleri nelerdir?

KET-PET-FCE-CAE sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir.

Özel Evrensel Okullarında eğitim gören öğrenciler,aşağıda belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren ilgili sınavlara tabi tutulmaktadır.

 • 7.Sınıf: KET  (A2 seviyesi))
 • 8.Sınıf: PET (B1 seviyesi)
 • 9.sınıf FCE (B2 seviyesi)
 • 10.Sınıf : FCE (B2+ seviyesi)
 • 11.Sınıf : CAE (C1 Seviyesi)

13 yaşın altındaki öğrenciler, KET-PET ve FCE Sınavları’na katılabilirler mi?

Cambridge Üniversitesi, bu sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini ve yabancı dil altyapısını baz alarak hazırlamaktadır. 13 yaşın altındaki öğrenciler bu sınavlara zihinsel anlamda hazır ve yabancı dil bilgileri yeterliyse girebilirler.

13 yaşın üstündeki öğrenciler, Young Learners (Starters-Movers-Flyers ) Sınavlarına katılabilirler mi?

Cambridge Üniversitesi , bu sınavları belli yaş aralıklarının zihinsel gelişimlerini baz alarak Hazırlamaktadır.Young Learners sınavları 13 yaşın üstündekilerine çocuksu geleceğinden , motivasyonu düşürmekte ve objektif değerlendirme yapılamamaktadır.

Cambridge Assessment English Sınavları neyi ölçmektedir?

Cambridge Sınavları’nın tamamı,yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma (reading ) , yazma ( writing ) , dinleme ( listening ) becerileri ölçülmekte , ikinci aşamada ise Cambridge Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma (speaking) becerileri ölçülmektedir.

Cambridge Assessment English Sınavları’nın değerlendirilmesi nasıl yapılır ?

Cambridge Üniverstesi’nin İstanbuldaki yetkili merkezlerinden British Side tarafından uygulanan sınavlar, İngiltereye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Young Learners (Starters-Movers- Flyers) Sınavları’nda bayraklar (Şiltler- Kalkanlar) ne anlama geliyor ?

Young Learners Sınavları’na giren öğrenciler, sınavdan geçti yada kaldı şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Her öğrencinin okuma, yazma dinleme ve konuşma aşamalarının her birinden bayraklar/şiltler toplaması gerekmektedir.

Okuma- yazma ( reading-writing ) birinci bölüm , dinleme ( listening )ikinci bölüm, konuşma ( speaking ) üçüncü bölüm olmak üzere her bölümde 5 , toplamda 15 şilt üzerinden öğrenciler değerlendirilmektedir. Sınava giren her öğrenciye sertifika verilir ve sertifikalarında neyi nekadar yapabildikleri belirtilir.

KET-PET-FCE-CAE Sınavları’nda kaç puanla geçilmektedir?

KET-PET-FCE-CAE Sınavları 13 yaşın üstündeki öğrencilerimize hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi sınavla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 45 ve üzerinde puan alan öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir.

KET-PET Sınavlarında:

 • 90-100 Puan: Üstün Başarılı Geçti.(Pass with distinction)
 • 85-89 Puan: Çok Başarılı Geçti ( Pass with merit )
 • 70-84 Puan :Geçti ( Pass )
 • 45-69 Puan : Sınava Girilen Seviyeye Yakın Sertifika Alma Hakkı Kazanır
 • 0-44 Puan :Kaldı  ( Fail )

FCE ve CAE sınavlarında ise ;

 • (FCE_CAE) 80-100 Puan :A iİe Geçti.(Pass at Grade A )
 • (FCE_CAE) 75-79  Puan : B İle Geçti. ( Pass at Grade B )
 • (FCE_CAE) 60- 74  Puan : C İle Geçti. ( Pass at Grade C )
 • ( FCE )        45-59   Puan :  B1 Seviyesi ( Level B1 )
 • ( FCE )        0-44     Puan :  Kaldı. ( Fail )
 • (CAE )         45-59  Puan :  B2 Seviyesi ( Level B2 )
 • (CAE )         0-44   Puan :    B2 Seviyesinin altında ( Below Level B2 )

Cambridge Assessment  English Sınavları Neden Gereklidir ?

 • Verilen sertifikalar yurt dışında eğitim ,çalışma vb. gibi nedenlerle oturma hakkı talep edenlerin vize başvurularında kabul edilen onaylı sertifikalardır.
 • Bu Sertifikalardan herhangi birini alan bir öğrenci dünyanın herhangi bir okulunda İngilizce seviyesini belgeliyebilmektedir.
 • Cambridge üniversitesi tarafından uygulanan bu sınav ile ülkemizde veya yurt dışında İngilizce’nin gerekli olduğu eğitim programlarına devam edecek öğrencilerimiz sertifikalarını İngilizce hazırlık yılında muafiyetlerinde kullanabildikleri için bu sınava önem veriyoruz.
 • Bu sınavlardan alınan puanlar YÖK ve ÖSYM tarafından da kabul edilmektedir. www.osym.gov.tr adresinde yabancı dil sınavları eş değerlilik tablosunda mevcuttur.

Öğrencilerimizin dil öğrenme yolculuklarında adım adım ilerlemelerini değerlendiren ve yeni hedefler belirlemek üzere onları motive eden Cambridge Assessment English Sınavlarında tüm öğrencilerimizi görmeyi arzu ediyoruz.

Başvuru için gerekli işlemler ve sınav ücretleri İngilizce Bölüm Başkanlıkları ile iletişime geçilerek öğrenilebilir.

Saygılarımızla.

 


Paylaş:

Etiketler: evrensel kolej, cambridge, sınav merkezi